CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement accuracy in Network-RTK

R. Emardson ; P. Jarlemark ; S. Bergstrand ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Borås : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2009. ISBN: 978-91-86319-10-6.- 106 s.
[Rapport]

Nyckelord: GNSS, GPS, RTKDenna post skapades 2009-08-16. Senast ändrad 2009-08-17.
CPL Pubid: 96015

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur