CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scalar transport in self-similar, developing, premixed, turbulent flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Proceedings of the Fourth Mediterranean Combustion Symposium, 6-10 October, 2005, Lisbon, Portugal (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 9594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur