CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of axial convective waves and turbulent flame speed development on ducted flame oscillations

Pratap Sathiah (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Proceedings of the Fourth Mediterranean Combustion Symposium, 6-10 October, 2005, Lisbon, Portugal (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 9593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling effects of flame development on stationary and oscillating premixed turbulent combustion