CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Theoretical Evaluation of Turbulent Markstein Number for Expanding Spherical Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
20th International Colloquium on the Dynamics of Explosion and Reactive Systems, July 31 - August 1, 2005, Monthreal, Canada (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 9592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur