CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural semidirect gauge mediation and D-branes at singularities

Riccardo Argurio ; Matteo Bertolini ; Gabriele Ferretti (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; Alberto Mariotti
Physical Review D (1550-7998). Vol. 80 (2009), 4, p. 045001.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We consider semidirect gauge mediation models of supersymmetry breaking where the messengers are composite fields and their supersymmetric mass is naturally generated through quartic superpotential couplings. We show that such composite messenger models can be easily embedded in quiver gauge theories arising from D-branes at Calabi-Yau singularities, and argue that semidirect gauge mediation is in fact a very natural option for supersymmetry breaking in D-brane models. We provide several explicit examples and discuss their salient phenomenological properties.

Nyckelord: Supersymmetry, gauge mediation, D-brane, quiver


Article Number: 045001Denna post skapades 2009-08-12. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 95885

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur