CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

KOLESTEROL - BECEL - STATINER

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 11 sidor s.
[Rapport]

Kolesterol är ett livsnödvändigt ämne som kroppen själv reglerar behovet av via biosyntes

Lipoproteinet LDL transporterar bl a kolesterol via blodet in i celler och är definitivt inget "ont kolesterol"

Under varumärket Becel säljs med hälsoargument matfetter som motverkar optimala nivåer av funktionsdugligt LDL

Mediciner av typ statiner blockerar biosyntes av kolesterol m fl livsviktiga ämnen som Q10 och steroidhormoner

Riskdiagrammet SCORE bidar till fortsatt fel fokus på kolesterol i stället för verkliga orsaker till hjärtinfarkt

Nyckelord: blodfetter, lipoproteiner, LDL, HDL, hjärtinfarkt, ateroskleros, riskmarkörer, Score, omega-6, fytosteroler, livsmedel, läkemedel


Rapport till Cancer- och Allergifonden inom projektet "Biokemisk granskning av konsumentprodukter"Denna post skapades 2009-08-11. Senast ändrad 2009-08-17.
CPL Pubid: 95870

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur