CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flame Speed Closure Model of Premixed and Partially Premixed Turbulent Combustion: Further Development and Validation

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Proceedings of the Sixth International Symposium on Diagnostics and Modeling of Combustion in Internal Combustion Engines, Yokohama, Japan, August 2-5, 2004 p. 583-590. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9587

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur