CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Sub-Frame Geometry on a Vehicle’s Frontal Crash Response

Chung-Kyu Park (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Aleksandra Krusper (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Cing-Dao Kan (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of 21st International Conference on Enhanced Safety of Vehicles (09-0403). p. 11. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-11. Senast ändrad 2015-09-05.
CPL Pubid: 95868

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)