CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crash Compatibility between Heavy Goods Vehicles and Passenger Cars

Influence of Vehicles Structural Interaction on Crash Performance

Aleksandra Krusper (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 30 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: crash, compatibility, Front Underrun Protection, Front Underrun Protection Device, Heavy Goods Vehicles, structural interaction, simulationDenna post skapades 2009-08-11. Senast ändrad 2009-08-11.
CPL Pubid: 95865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Crash compatibility between heavy goods vehicles and passenger cars: structural interaction analysis and in-depth accident analysis


The Role of Vehicle Design on Structural Interaction


The Influence of Sub-Frame Geometry on a Vehicle’s Frontal Crash Response


Examination

Datum: 2009-08-31
Tid: 13:15
Lokal: Campus Johanneberg, room Delta-gamma, Hörsalsvägen 7
Opponent: Torbjörn Andersson, Chef Trafikolycksforskning, Autoliv Development AB, Vårgårda, Sweden