CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Involving Industrial Designers Earlier. A Case Study

Lisa Carlgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Proceedings of Design to Business (D2B2) Tsinghua International Design Management Symposium in Beijing, april 23-26, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-11.
CPL Pubid: 95860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Early Involvement of Industrial Designers in Product Development: Exploring Motives and Challenges