CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lewis Number Effects and Vortex Tubes in Premixed Turbulent Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Andrei Betev ; Vladimir Karpov
Micromixing in Turbulent Reactive Flows p. 9-14. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur