CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water Vapour Permeability through Corona Aged Housing Materials

Johanna Andersson ; Henrik Hillborg ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
21st Nordic Insulation Symposium (NORDIS 09) p. 133-136. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur