CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracking on Insulator Surfaces in Presence of Conductive Defects within Housing to Core Interface

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; J. Andersson ; Henrik Hillborg ; R Saldivar
Insulator News & Market Report (1198-7332). Vol. 17 (2009), 2, p. 74-79.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur