CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

To a Simple Balance Equation for Premixed Turbulent Flame Simulations

Andrei Lipatnikov (Institutionen för teknisk fysik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Micromixing in Turbulent Reactive Flows p. 25-31. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur