CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consumer acceptance of product-service systems - Designing for relative advantages and uncertainty reductions

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Viktor Hjort af Ornäs (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Journal of Manufacturing Technology Management (1741-038X). Vol. 20 (2009), 5, p. 674-699.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Services; Consumer behaviour; ConsumptionDenna post skapades 2009-08-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 95849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Significance of Things: Affective User-Artefact relations