CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Turbulent Flame Development on Thermoacoustic Oscillations

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Pratap Sathiah (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Combustion and Flame Vol. 142 (2005), p. 130-139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 9583

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling effects of flame development on stationary and oscillating premixed turbulent combustion