CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charging of Polymeric Surfaces by Positive Impulse Corona

Sarath Kumara (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transaction .on Dielectric and Electrical Insulations, June 2009. (1070-9878). Vol. 16 (2009), 3, p. 726-733.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Impulse corona, glow, burst pulse, conduction current,surface charging,positive ionsDenna post skapades 2009-08-10. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 95813