CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Similarly Developing, Premixed, Turbulent Flames: A Theoretical Study

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Physics of Fluids Vol. 17 (2005), p. 065105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-10-25.
CPL Pubid: 9581

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur