CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement and Simulation of Positive Impulse Corona Current

Sarath Kumara (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
21st Nordic Insulation Symposium (NORDIS 09) , June 15-17, Gothenburg, Sweden. p. 117-120. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur