CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charging characteristics of EPDM and silicone rubbers deduced from surface potential measurements

Hans Sjöstedt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 16 (2009), 3, p. 696-703.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: surface charging, composite insulation, charge measurement, conductivity measurementDenna post skapades 2009-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur