CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements on individual trees using multiple VHF SAR images

Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens. Vol. 43 (2005), 10, p. 2261-2269.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Forest biomass, image matching, scattering model, stem volume, synthetic aperture radar (SAR) , very high frequency (VHF)Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9580

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur