CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Turbulent burning velocity, burned gas distribution, and associated flame

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Combustion and Flame Vol. 137 (2004), p. 261-263.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur