CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selection, implementation and use of ERP solutions for supply chain performance management

Helena Forslund ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
In 16th International Annual EurOMA Conference: Implementation – realizing Operations Management knowledge. [CD-ROM] 14-17 June, 2009, Göteborg. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-08-10. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 95770

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur