CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LORA - a new airborne imaging radar sensor

J. Rasmusson ; B. Larsson ; M. Blom ; B. Flood ; T. Jonsson ; A. Gustavsson ; G. Stenström ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proc. RVK 05, Radiovetenskap och kommunikation, Linköping, Sweden, June 14-16 2005 p. 531-534. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SAR, radarDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur