CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The roles and risks of incentives in construction projects

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Ulrika Badenfelt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Project Organisation and Management (1740-2905). Vol. 1 (2009), 3, p. 268-284.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-05. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 95738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur