CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Employing UAVs to augment ISR capabilities

A. Gustavsson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Karlsson ; M. Lundberg
Proc. RVK 05, Radiovetenskap och kommunikation, Linköping, Sweden, June 14-16 2005 p. 221-226. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur