CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Heating in Insulating Materials Subjected to Voltage Waveforms with High Harmonic Content

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 16 (2009), 4, p. 926-933.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur