CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SAS processing using a polar version of fast factorised back-projection

Per-Olov Frölind (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; G. Shippey
IOA International Conference on Sonar Signal Processing, Loughborough, U.K., 14-15 Sep 2004 Vol. 26 (2004), 15,
[Konferensbidrag, övrigt]

Available on CDDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur