CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Channel sounding of loaded reverberation chamber for Over-the-Air testing of wireless devices - coherence bandwidth versus average mode bandwidth and delay spread

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 8 (2009), p. 678-681.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-31. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 95689

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur