CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decoupling efficiency of a wideband Vivaldi focal plane array feeding a reflector antenna

M. V. Ivashina ; Malcolm Ng Mou Kehn ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; R. Maaskant
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 57 (2009), 2, p. 373-382.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-31. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 95688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur