CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of soft and hard surfaces using ideal perfect electric conducting/perfect magnetic conducting strip grids

A. A. Kishk ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IET Microwaves, Antennas and Propagation (1751-8725). Vol. 3 (2009), 2, p. 296-302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-31. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 95687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur