CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast back-projection SAR processing using precision interpolation kernels

Per-Olov Frölind (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
EUSAR 2004, 5th European Conference on Synthetic Aperture Radr, held in Ulm, Germany, 25-27 May 2004. p. 153-156. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SAR, radarDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur