CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micro- and Nano-Scale Devices for Controlling Two-Dimensional Chemistry

Ilja Czolkos (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-306-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-07-27. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 95650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Biofysikalisk kemi
Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Controlled formation and mixing of two-dimensional fluids


Direct immobilization of cholesteryl-TEG-modified oligonucleotides onto hydrophobic SU-8 surfaces


Controlled release of Chol-TEG-DNA from nano- and micropatterned SU-8 surfaces by a spreading lipid film


Platform for Controlled Supramolecular Nano-Assembly


Examination

Datum: 2009-09-18
Tid: 10:15
Lokal: HB1, Hörsalsvägen 8, 412 58 Göteborg
Opponent: Steven G. Boxer

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2987