CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scanning Tunneling Spectroscopy of Cl vacancies in NaCl films: Strong electron-phonon coupling in double barrier tunneling junctions

Jascha Repp ; Gerhard Meyer ; Sami Paavilainen (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review Letters Vol. 95 (2005), p. 225503.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-12.
CPL Pubid: 9564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur