CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How adiabatic is activated adsorption/ associative desorption ?

Alan Luntz ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Chemical Physics Vol. 123 (2005), p. 074704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur