CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Channel allocation based on Kalman filter prediction for downlink OFDMA systems

Hui Zhang ; Jingya Li ; Xiaodong Xu ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Carmen Botella (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Sangyun Lee
IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Sept. 2009, Anchorage, USA. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-07-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 95610

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission

Chalmers infrastruktur