CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxygen radical production in leukocytes and disease severity in multiple sclerosis.

Natalia Mossberg ; Charlotta Movitz ; Kristoffer Hellstrand ; Tomas Bergström ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Oluf Andersen
Journal of neuroimmunology (1872-8421). Vol. 213 (2009), 1-2, p. 131-134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This study investigated the relationship between the formation of NADPH oxidase-dependent oxygen radicals in peripheral blood leukocytes ('respiratory burst') and disease severity in patients with multiple sclerosis (MS). Oxygen radical production was induced by formyl-Met-Leu-Phe (fMLF), Trp-Lys-Tyr-Met-Val-Met-NH2 (WKYMVM) or phorbol myristate acetate (PMA) and was assessed by quantifying superoxide anion, i.e. the initial radical formed by the NADPH oxidase. Disease severity was evaluated using the Multiple Sclerosis Severity Score (MSSS). In patients with severe disease, the production of superoxide anion was significantly lower for all three inducers of radical formation (p=0.04-0.004). Our findings are supportive of a protective role of oxygen radicals in autoimmunity.

Nyckelord: Leukocytes, Multiple Sclerosis, immunology,NADPH Oxidase, Immunology, Phagocytes, immunology,Reactive Oxygen Species, Respiratory Burst, SeverityDenna post skapades 2009-07-18. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 95606

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur