CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of stratospheric ozone during winter 2002/2003 as observed by a ground-based millimetre wave radiometer at Kiruna, Sweden

U. Raffalski ; G. Hochschild ; G. Kopp ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Atmospheric Chemistry and Physics Vol. 5 (2005), p. 1-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9559

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur