CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expected performance of the Superconducting Submillimeter-wave Limb Emission Sounder compared with aircraft data

S.A. Buehler ; C.L. Verdes ; S. Tsujimaru ; A. Kleinboehl ; H. Bremer ; M. Sinnhuber ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Radio Science Vol. 40 (2005),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9557

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur