CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhancing consumer relations: the role of trust and confidence

Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Johan Åström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jeanette Hartung (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. State of the Art & Perspectives p. 419-428. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

C. Fife-Schaw och J. Barnett är huvud- respektive medförfattare. Konferens i Maastricht, juni 2009, EU-projektet TECHNEAU, WA 6: Safe Drinking Water from Source to Tap.Denna post skapades 2009-07-09. Senast ändrad 2014-02-06.
CPL Pubid: 95568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Vatten i natur och samhälle
Biologiska vetenskaper
Vattenteknik
Psykologi

Chalmers infrastruktur