CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A global assessment of the source specificity, sensitivity and geographical stability of Bacteroidetes qPCR assays for microbial source tracking

Johan Åström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers)
Abstract, WaterMicro 2009. 15th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, Greece, s. p. 66-68. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Huvudförfattare G. H. Reischer; flera medförfattare. www.watermicro2009.grDenna post skapades 2009-07-09. Senast ändrad 2014-02-13.
CPL Pubid: 95564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Vattenteknik
Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur