CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulations of foundering scenarios

Research Study of Sinking Sequence of m/v ESTONIA

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 43 s.
[Rapport]

Nyckelord: SIMCAP, EstoniaDenna post skapades 2009-07-06. Senast ändrad 2009-07-06.
CPL Pubid: 95542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur