CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MOLIERE (v5): A versatile forward- and inversion model for the millimeter and sub-millimeter wavelength range

Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; P. Baron ; Nicolas Lautié (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; K. Dassas ; N. Schneider ; P. Ricaud ; J. De La Noë
J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer Vol. 83 (2004), p. 529-554.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2003-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur