CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decays of 134Sn and 134Sb

B. Fogelberg ; B Ekström ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; G. Rudstam
Physical Review C41, p. R1890. (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-02. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur