CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heavy Residue Spectra in the Interaction of 85 A MeV 12C with 197Au

K Aleklett ; M Johansson ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; W Loveland ; H Groening ; P.L. McGaughey ; G.T Seaborg
Nuclear Physics A499, p. 591. (1989)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-02. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur