CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reactions between reactive metals and iodine in aqueous solutions

Henrik Glänneskog (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Journal of Nuclear Materials 348, p. 87-93. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 95465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur