CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PHITS - a particle and heavy ion transport code system

K. Niita ; T. Sato ; H. Iwase ; H Nose ; H. Nakashima ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Radiation Measurements 41, p. 1080-1090. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 95462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur