CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applicability of particle and heavy ion transport code PHITS to the shielding design of spacecrafts

T. Sato ; K. Niita ; H. Iwase ; H. Nakashima ; Y. Yamaguchi ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Radiation Measurements 41, p. 1142-1146. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 95460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur