CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How the corporate environmental policy is percieved in a large construction company

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Johan Graffner ; Jennie Johansson ; Henrik Orrsjö ; Peter Samuelsson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Fredrik Waara (Institutionen för service management)
Proceedings of the Third Conference - Construction Economics and Organisation 2003 p. 129-138. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9546

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)
Institutionen för service management (1999-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur