CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Depth-Dose Distributions of High-Energy Carbon, Oxygen and Neon Beams in Water

Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; D. Schardt ; T. Kanai
Journal of Medical Physics 18, p. 1. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 95455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur